|

בענין תפלת הדרך

Question:  אשה הנוסעת מרמת בית שמש דרך שער הגיא לירושלים, האם היא חייבת להתפלל תפלת הדרך, וא''כ, איפה מומלץ לברכו, ומה הדין מירושלים לרמת בית שמש? Answer: מרחק המחייב תפלת הדרך חז''ל תקנו לנוסע מחוץ לעירו לומר תפלת הדרך מפני הסכנה שיש בדרך. וברא''ש פ''ד מברכות סי''ח כתב דעד פרסה[1] מבית האחרון בעיר אין בו…

|

בענין תפירות בגוף האדם בשבת

Question:  ילדה שנפלה בשבת על פינת אבן וקבלה חתך במצחה, איך צריך הוריה והרופא להתנהג? Answer: חשש זיהום הוי ספק פיקו''נ חתך בגוף האדם ע''י כל דבר מזוהם[1] עלול לגרום לדלקת ולהיות סכנה אם לא יטפלו בו כראוי, והוא בכלל ספק פיקו''נ דאמרינן כל הזריז לחלל שבת הר''ז משובח.[2] השואל הר''ז שופך דמים במקרה של…